Fritz Huitfeldt, norsk politiker (H); cand.jur. Direktør i boligavdelingen i Studentsamskipnaden i Oslo 1975–87. 1987–92 eiendomssjef i OBOS, fra 1992 advokat i OBOS. 2001-06 leder av OBOS' medlemsavdeling. Medlem av Oslo bystyre 1980–84 og 1999-2003, varamedlem 1984–91. En rekke kommunale tillitsverv. Byråd for bydelsforvaltningen 1989–90. Byrådsleder 1997–2000, da byrådet ble felt av et mistillitsforslag.