Henrik Jørgen Huitfeldt, født i Halden, norsk offiser, sønn av Tønne Huitfeldt. Som oberstløytnant utmerket han seg i kampen ved Moss 1716. Utnevnt til oberst 1719 og var fra 1727 sjef for 1. Smålenske Regiment, med generalløytnants grad fra 1746. Gjennom ekteskap med Sophie von Pultz, Jens Bjelkes datterdatters datter, ble han eier av Elingård, og hans etterslekt satt med gården til 1778.