Hellestøfjell, sjømerke i Sola kommune, Rogaland. 92 moh., sørvest for Stavanger lufthavn, Sola.