Stenebyen, tettsted i Sola kommune, Rogaland, ved Fv. 510 sørvest for Stavanger lufthavn Sola. Boligområde.