Innerfolda, eller Indre Folda, indre arm av Foldfjorden i Nærøy og Høylandet kommuner, Nord-Trøndelag. Fjorden er 50 km lang og omkring 1 km bred; går først i nordøstlig retning fra Kolvereid, ved Foldereid tettsted svinger den i sørøstlig retning til Kongsmoen (i Høylandet) i enden av fjorden.