Fredrik, mannsnavn, tilsvarer norrønt Friðrekr (dannet av friðr, 'fred, vern', og samme rot som gotisk reiks, 'høvding'. Kjent som personnavn i Norge fra 1000-tallet, men finnes også i norske gårdsnavn på -stad og er derfor trolig eldre. Varianter og kortformer bl.a. Frikk, Fred, Fritz. Navnedag 14. november.