Fred, mannsnavn, kortform av Fredrik. Navnedag 14. november.