Faktaboks

Firda
Offisielt namn
FIRDA MEDIA AS
Organisasjonstype
Aksjeselskap
Forretningsadresse
Førde
Dagleg leiar
Kai Aage Pedersen
Styreleiar
Svein Atle Huus
Logo
Logo
Av .
Forsida av Firda
Forsida av Firda den 16. februar 2000, same året som avisa byrja med nettavis.
Forsida av Firda
Nasjonalbilioteket .

Firda er ei norsk lokalavis som kjem ut i Førde på papir to dagar i veka, og elles som dagleg oppdatert nettavis. Avisa vart grunnlagd i 1917 og er sidan 1996 eigd av Amedia.

Firda dekker store delar av tidlegare Sogn og Fjordane fylke. Førde, Jølster, Gaular, Naustdal, Flora, Fjaler, Hyllestad, Solund, Gulen, Høyanger og Gloppen er definert som dekningsområde.

Digitalt

Firda byrja med nettavis i 2000 og har frå 2014 hatt ordninga med betalingsmur for ikkje-abonnentar. Det gjennomsnittlege talet på daglege lesarar av papirutgåva og publiseringa på nett er 33 426 (4. kvartal 2023, ifølgje Mediebedriftenes Landsforening).

Historie

Kristian Ulltang
Kristian Ulltang (1891–1979) sit utanfor sit smålåtne avislokale. Ulltang grunnla Firda og var i ei årrekkje ein aktiv skribent i fleire andre aviser. I 1928 blei Firda overteken av Olav Nordeide (1892–1970), som utstyrde Firda med forretningskultur og tingarstrategi. Han gjorde avtale med Ulltang om leige av trykkeri og utgjevarrett, og han brukte 30-åra til å etablere Firda i Indre Sunnfj ord og omegn. Han hevda avisas upolitiske stilling då okkupasjonsmakta kom på døra. Olai Nordeide måtte gå frå avisa i 1942, men henta snøgt attende Firda si sterke stilling etter krigen. Han overlét avisa til sønene Per og Oddvar i 1964. Dei førde vidare Kristian Ulltang og Olai Nordeide si redaksjonelle line, den erklært partilause.
Kristian Ulltang
Firda.

Første åra

Etter eit halvår i typograflære hos Paul M. Gjærder i Volda reiste Kristian Ulltang heim att til Førde for å starte opp sitt eige trykkeri i 1914. Sju mil lenger vest låg Florø med bystatus og sine to aviser, medan Førde den gong var eit vegkryss utan avis.

Ulltang meinte bygda måtte få ei avis som kunne målbære Indre Sunnfjord sine interesser, og hausten 1917 inviterte han dei fremste mennene i bygda til å teikne aksjar i det som skulle bli den største avisa i fylket. Vedtektene slo fast at avisa skulle vere nøytral «og ikke indta noget standpunkt i politiske spørsmaal». I 1918 vart det første ordinære nummeret av Firda ein realitet.

Avisa vaks raskt i opplag og måtte avvise framstøyt frå Norges Bondelag, som ønskte å kjøpe Firda i 1922. I 1928 kom Olai Nordeide inn som utgjevar og bladstyrar. Nordeide blei Firda sin dugande strateg som effektivt kontrollerte kjerneområdet sitt, Indre Sunnfjord, men i aukande grad også omlandet.

Firda møtte konkurranse på heimebane. På 1930-talet prøvde døgnflugene Sunnfjord Tidend og avisa Gjallarhorn å utfordre Firda.

Opplagsfall under krigen

Firda kom ut under andre verdskrig, dei siste tre okkupasjonsåra med innsett redaktør frå NS. Tingarane vende då ryggen til avisa, og resultatet var eit dramatisk fall frå 4000 til under 1000 i opplag.

Etter krigen avisa krabba attende til gamle høgder og runda 5000 tingarar i 1954. På 1960-talet fann sentrale styresmakter ut at staden skulle bli vekstsenter i fylket. Folketalet blei fort mangedobla, og Firda sitt opplag vaks vidare til å bli størst i fylket, sjølv om ho så seint som i 1967 berre hadde to utgåver for veka.

Då Olai Nordeide slutta som redaktør i 1964, tok sønene Oddvar og Per over. I deira felles redaktørtid auka Firda opplaget frå kring 7000 til om lag 12 000. Avisa fekk nytt avishus i 1966, gjekk over til offsettrykk i 1973 og opna i 1979 eige avdelingskontor for Dalsfjordregionen. I 1983 døydde Per, og Oddvar Nordeide heldt fram som redaktør åleine. Sonen Kjell Ove Nordeide tok over i 1988 og var redaktør i to år.

I 1996 var den lange perioden som privateigd avis omme, og A-pressa (nå Amedia) overtok Firda.

Opplag

Opplagstall for Firda, 1986-2022

1986 13224
1988 13656
1990 13105
1991 13166
1992 13270
1993 13321
1994 13231
1995 13282
1996 13675
1997 15007
1998 15011
1999 14660
2000 14628
2001 14658
2002 14499
2003 14239
2004 14108
2005 14006
2006 13979
2007 13914
2008 13875
2009 13585
2010 13330
2011 12909
2012 12478
2013 11972
2014 11634
2015 10809
2016 10873
2017 10944
2018 11476
2019 11763
2020 11956
2021 11458
2022 11298
Kilde: medienorge.uib.no (papiropplag til 2014; deretter totalopplag, endring i beregningsmetode fra 2018)
År Opplag
1920 1200
1932 1000
1935 2000
1938 3000
1942 4000
1954 5224
1964 7132
1970 9088
1983 12 545
1998 15 011
2008 13 875
2015 10 014
2020 11 956
2021 11 458
2022 11 298
2023 10 989

Til og med 2015 dekkjer opplagstala berre papirutgåva. Frå 2020 vert netto opplagstal for digitalt abonnement og papirabonnement nytta.

Fakta

  • Prøvenr. 15.12.1917, fyrste ordinære nr. 5.1.1918.

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Ness, Atle (red. 1993). Firda 75 år: 1918–1993

Faktaboks

Firda
Sektorkode
2100 Private aksjeselskaper mv.
Næringskode(r)
58.130 Utgivelse av aviser

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg