Prior, lederen av et ordenshus eller en ordensprovins (provinsprior), den tilsvarende tittel i de kvinnelige ordener er priorinne, som særlig brukes hos dominikanerne og karteuserne. I munkeordener brukes tittelen abbed. Prior er den øverste blant munkene etter abbeden.