Oslo, sogn og boligstrøk i bydelene St. Hanshaugen og Frogner, mellom Stensparken, Majorstuen og Marienlyst, navn etter en løkke som tidligere lå i området. Bebyggelsen består dels av mur- og trevillaer og småhus oppført mellom 1880- og 1920-årene, rekkehus fra 1920-årene og leiegårder og nyere boligblokker fra 1920-årene. Fagerborg videregående skole ble åpnet som middelskole 1916, ungdomsskole fra 2015. Fagerborg kirke innviet 1903.