Tidligere kommune i Hordaland, opprettet 1868 ved utskillelse fra Voss. Ble 1964 sammen med Evanger, med unntak av Bergsdalen og Eksingedalen, igjen lagt til Voss kommune; 527 km2 ved sammenslutningen. Den tidligere kommunen svarer til prestegjeldet.