Enhet (symbol) Størrelse Uttrykt i SI-enheter Land/fagområde
aam = 4 anker (væske) 1,45–1,6 hl Tyskland, Nederland, Norge
alma, almud (væske) 5,2 l Tyrkia
almud(a) (olje og vin) 16 l Portugal, Brasil
almuda (a) ... 7,5 - 24 l Latin-Amerika
almude = 1/12 fanega (tørre varer) 4,6 l Spania
ame = 4 anker = 40 kanner (væske) 1,45 hl Norge
amfora ... 39 l Hellas
amfora ... 25,5 l Roma
anker 34-40 l ... Tyskland, Baltikum
anker = 10 Winch. wine gallons (honning, olje, vin) 37,87 l England
ardeb (tørre varer) 4–280 l Egypt
arroba (væske) 10–16 l Spania, Latin-Amerika
arroba (vin) 16,1 l Spania
arroba (olje) 12,6 l Spania
artaba ... 66 l Assyria, Arabia
artaba ... 39 l Egypt
azumbre (væske) 2 l Spania
barile (olje og vin) 57,5 l Roma
barile (ellers) 58,3 l Roma
barile ... 34,4 l Sicilia
barile ... 41,7 l Firenze
barile ... 64,4 l Venezia
barrel (bbl) = 36 gallons (tørre varer,øl) 1,637 hl Storbrit.
barrel = 32 gallons (sild) 1,455 hl Storbrit.
barrel = 26,5 gallons (tjære) 1,205 hl Storbrit.
barrel = 42 US gallons = 1 fat (mineralolje) 1,5898 hl USA
barrel = 31,5 US gallons (andre væsker) 1,192 hl USA
barrel = 26 ¼ US gallons (tørre varer) 1,156 hl USA
barril vin 3,013 hl Portugal
barrique vin 2,28 hl Frankrike
bat = 0,1 kor (væske) 37 l Babylonia, Israel
boccale ... 0,7-2 l Italia
boisseau (tørre varer) 13,01 l Frankrike
boisseau (tørre varer) 15 l Belgia
botscha = 40 vedro 4,92 hl Russland
boutylka (vin) 7,7 dl Russland
bozzo (olje) 2,63 l Italia
bozzo (vin) 2,68 l Italia
brenta (vin) 37,5–75 l Italia, Sveits
registertonn  = 100 ft3 (skip) 2,83 m3 Skipsfart
bucket, dry = 4 gallons (tørre varer) 18,18 l Storbrit.
bushel = 8 gallons (tørre varer) 36,37 l Storbrit.
bushel ... 35,24 USA
butt = 126 gallons (væske) 5,728 hl Storbrit.
cabot = 10 pots 19,75 l Jersey
cantaro (væsker) 16,1 l Spania
chaldron = 32 bushels (tørre varer) 11,63 hl Storbrit.
chaldron = 36 bushels (tørre varer) 12, 69 hl USA
chaldron = 36 coal bushels (kull) 13,1 hl Storbrit.
chenica ... 1,36 l Iran
chopine = 1/2 flaske (vin) 4,65 dl Frankrike
copa = 1/128 arroba (vin) 1,26 dl Spania
cord = 128 ft3 (ved) 3,62 m3 Storbrit.
cran = 37 ½ gallons (sild) 1,70 hl Storbrit.
cran = 45 gallons (ferskfisk) 2,04 hl Storbrit.
cuartilla = ¼ fanega (tørre varer) 13,9 l Spania
cuartilla = ¼ arroba (vin) 4 l Spania
cup = 1/20 gallon 2,27 dl Storbrit.
cup = 1/16 gallon 2,37 dl USA
can = 10 dou 100 l Kina
daribah ... 16 hl Egypt
drachm, fluid = 1/8 ounce (væske) 3,5515 ml Storbrit.
dram, fluid = 1/8 ounce (væske) 3,6967 ml USA
dou = 10 sheng (før) 10,35 l Kina
dou (nå) 10 l Kina
efa = 1 bat (tørre varer) 37 l Babylonia, Israel
fanega ... 55,5 l Spania
fanega ... 1-2 hl Latin-Amerika
Fass (tørre varer) ca. 50 l Tyskland
Fass (væske, før) 1,5–8 hl Tyskland
Fass (nå) 1 hl Tyskland
fat = 2 piper = 8 tønner = 960 potter (væske) 9,26 hl Norge
fat = 1 barrel =42 US gallons (mineralolje) 1,590 hl Norge
favn = 6 fot × 6 fot × 1 alen (vedmål, gml.) 2,22 m3 Norge
favn = 2 m × 2 m × 0,6 m (vedmål, nå) 2,4 m3 (1,66 m3 fast vedmasse) Norge
firkin = 1/4 barrel = 9 gallons (øl) 40,91 l Storbrit.
firkin = 9 gallons 34,07 l USA.
fjerding = 1/4 tønne = 2 skjepper = 36 potter (tørre varer) 34,74 l Norge
fjärding = 1/4 tønne = 12 kannor 31,40 l Sverige
fjerdingkar = 1/4 skjeppe = 4,5 potter 4,34 l Norge
foder = 6 åmer = 6 fat (væske) 9,42 hl Sverige
frasco ... 2,4 l Argentina
Fuder (vin) 8,2 hl Preussen
Fuder ... 17,6 hl Würtemberg
gallon, imp. = 277,420 inch3 = 1,200 95 gallon, US 4,546 090 l Storbrit.
gallon, US = 231 inch3 = 0,832 674 imp. gallon 3,785 412 l USA
Winch. wine = 0,8331 imp. gallon = 1,0005 US gallon 3,7873 l England
garnets = 1/64 tsjetvert 3,28 l Russland
gill = 1/4 pint = 5 ounces (fluid) 142,1 ml Storbrit.
gill = 4 ounces (fluid) 118,3 ml USA
... 1,8 dl Japan
hogshead = 63 gallons (øl og vin) 2,86 hl Storbrit.
hoghead ... 2,38 hl USA
hu ... 51,77 l Kina
Immi ... 1,5 l Sveits
jungfru = 1/32 kanne = 1 ort (væsker) 81,8 ml Sverige
kab = 1/3 hin (væske) 2 l Babylonia, Israel
kanne = 2 potter 1,930 l Norge
kanne = 2 stop 2,617 l Sverige
kanne ... 1–2 l Tyskland
kanne ... 2,5 l Baltikum
kapicha tørre varer 2,63 l Iran
kappe = 1/16 spann = 7/4 kanne (tørre varer) 4,58 l Sverige, Finland
keddah = 1/2 malouah 2,1 l Egypt
kilderkin = 18 (16) gallons = 1/2 barrel (væske) 81,83 l Storbrit.
kileh ... ca. 40 l Tyrkia
koilon ... 33,17 l Hellas
koku = 10 ft3 (skip) 0,283 m3 Japan
koku = 10 to 180,4 l Japan
kommerselest = 160 ft3 (trelast) 4,939 m3 Norge
kommerselest = 64 ft3 (kull) 1,975 m3 Norge
kommerselest = 2,08 netto reg. tonn (skip) 5,89 m3 Norge
kop = 1/32 schepel (korn) 8,7 dl Amsterdam
kor = 10 efa (tørre varer) 37 l Babylonia, Israel
korntønne = 4 fjerdinger = 144 potter 1,39 hl Norge, Danmark
korntønne toppmål 1,60 hl Norge
krusjka = 1/10 vedro (flytende varer) 1,23 l Russland
kubikkfot (ft3) ... 30,882 dm3 Norge
kubikkfot (ft3) ... 28,317 dm3 Storbrit. USA
kvarter = 1/4 stop = 4 ort (væsker) 3,27 hl Sverige
kvarter, kvartel = fjerding = 1/4 korntønne 34,7 l Norge, Danmark
lakter = 24 ft3 = 1 favn (ved) 2,23 m3 Norge
last = 80 bushels (tørre varer) 29,1 hl Storbr.
last ... 30,0 hl Nederland
laup = 1/8 smørtønne (smør) 16,2 l Norge
lest = 12 tønner (korn) 16,5 hl Norge
lest = 18 tønner (kull, salt) 25,02 hl Norge
lest = 16 tønner (malm) 39,52 hl Norge
lifang mi ... 1 m3 Kina
load = 320 gallons (tørre varer) 14,55 hl Storbrit.
load = 50 ft3 (tømmer) 1,416 m3 Storbrit.
Maass ... 1,84 l Tyskland
Maass ... 1,5 l Sveits
maatje ... 1 dl Nederland
malouah = 2 keddah 4,12 l Egypt
maris = 4 medimnos 2,2 l Hellas
Maß ... 0,5 l Tyskland
medimnos ... 5,4 dl Hellas
metretres ... 40 l Hellas
Metze ... 3,44 l Preussen
Metze ... 37,1 l Bayern
Muth ... 61,5 l Østerrike
minim = 1/480 ounce (fluid) =1760 dram (fluid) 59,19 mm3 Storbr.
minim ... 61,61 mm3 USA
mæle = 1/6 såld (korn) 16,2 l Norge
mål = 1/8 pott (fløte) 1,2 dl Norge
måletonn, shipping ton = 40 feet3 1,133 m3 Skipsfart
nogging = 1/4 pint (væske) 1,42 dl Storbrit.
notting = 1 åttingkar = 1/8 skjeppe (tørre varer) 2,17 l Norge
octavillo = 1/8 azumbre (væske) 2,6 dl Spania
oitavo = 1/8 alqueiere 1,73 l Portugal
oka (væske) 1,41 l Jugoslavia
oka, oke (væske) 1,28 l Tyrkia, Bulgaria
oksehode = 6 anker = 240 pottter (vin, brennevin) 2,32 hl Norge
oksehode = 90 kannor 2,36 hl Sverige
oksehode ... 2,33 hl Nedrland
oksehode ... 2 - 2,5 hl Russland, Tyskland
ort = 1 pel = 1/4 pott 2,41 dl Norge
ort = 1 jungfru = 1/32 kanna 3,27 dl Sverige
ounce, fluid = 1/160 gallon = 1/5 gill 28,41 ml Storbrit.
ounce = 1/128 gallons = 1/4 gill 29,57 ml USA
pajak = 2 tsjetveriks 52,3 l Russland
peck = 2 gallons (tørre varer) 9,09 l Storbrit.
peck = 1/4 bushel 8,81 l USA
pel, pægl = 1/4 pott (væske) 2,41 dl Norge, Danmark
Petrograd standard = 165 feet3 (skåret last) 4,67 m3 skipsfart
Petrograd standard = 120 feet3 (rundlast) 3,4 m3 skipsfart
pfiff = 1/8 Maass 1,8 dl Østerrike
pijp (portvin) 530 l Nederland
pin = 1/8 barrel 20,5 l England
pint = 1/8 gallon 5,68 dl Storbrit.
pint ... 4,73 dl USA
pinte ... 9,31 dl Frankrike
pipa = 26 almuda (olje, vin) 4,35 hl Spania, Portugal
pipa ... 5,02 hl Brasil
pipa = 4 tunnar 4,71 hl Sverige
pipe = 2 oksehoder = 12 anker (vin) 4,63 hl Norge
pipe = 1 butt = 2 hogsheads = 105 gallons (vin) 4,77 hl Storbrit.
pipe = 114 gallons (portvin) 5,18 hl Storbrit.
pipe = 92 gallons (madeira) 4,18 hl Storbrit.
poisson = 1/8 pinte 1,16 dl Frankrike
pot = 2 pinte 1,86 l Frankrike
pott = 1/2 kanne (væske) 9,65 dl Norge, Danmark
pottle = 1/2 gallon (tørre varer) 2,273 l Storbrit.
puncheon = 70 gallons (øl, vin) 3,18 hl Storbrit.
puncheon = 100–120 gallons (brennevin) 5–5,5 hl Storbrit.
quart = 1/4 gallon (væske) 1,137 l Storbrit.
quart ... 9,46 dl USA
quart = 1/32 bushel (tørre varer) 1,101 l USA
quarter = 1/4 chaldron = 8 imp. bushels = 64 gallons 2,91 hl Storbrit.
quartern = 1/2 gallon = 4 pints (tørre varer) 2,27 l Storbrit.
quarten = 1/4 pint (væske) 1,42 dl Storbrit.
quarto = 1/16 fanga 3,46 l Portugal
quatro ... 73,6 l Roma
roquille = 1/32 pinte 29,1 ml Frankrike
runlet = 18 Queen Anne's gallon (honning, olje, vin) 68,1 l England
sack = 4 bushels (tørre varer) 1,45 hl Storbrit.
sack = 3 bushels 1, 06 hl USA
sack (korn) 1,5–3,5 hl Tyskland
Scheffel ... 30 - 300 l Tyskland
schepel ... 10 l Nederland
Schoppen (væske) 2,5–5 dl Tyskland, Sveits
Schoppen (fra 1872, tørre varer og væske) 5 dl Tyskland
Seidel = 1/2 Kanne (øl) 5,3 dl Bayern
Seidel = 1/4 Maas (korn) 3,6 dl Østerrike, Böhmen
setting, settung = 1/4 fjerding (oppr. 1/6 fjerding) = 9 potter 8,7 l Norge
shaku = 0,01 sho 18,04 ml Japan
sheng = 0,1 dou (eldre) 1,035 l Kina
sheng (nå) 1 l Kina
sho = 0,1 to = 100 shaku 1,804 l Japan
skjeppe = 1/8 tønne = 18 potter 17,38 l Norge, Danmark
spann = 1/3–1/4 laup 4–6 l Norge
spann = 1/2 tønne = 16 kappor (tørre varer) 73,3 l Sverige
standard = 165 feet3 (planker) 4,67 m3 Storbr., USA
stère ... 1 m3 Metersystemet
stoof = 1/6 vedro 1,54 l Russland
stop = 1/2 kanna 1,31 l Sverige
storfavn = 6 ft × 6 ft × 9 ft (ved, før 1875) 10,03 m3 Norge
storfavn = 2 m × 2 m × 3 m  (nå) 12 m3 Norge
strike = 2 bushels (tørre varer) 72,7 l Storbrit.
støp = 4 potter (væske) 3,86 l Norge
såld = 6 mæler 97,2 l Norge
tierce = 1/3 pipe = 42 Winch. w. gallons (honning, olje, vin) 1,59 hl Storbrit.
to = 10 sho = 0,1 koku 18,04 l Japan
ton, shipping = 42 ft3 1,19 m3 Storbrit.
ton, shipping = 40 ft3 1,13 m3 USA
tonn, register- = 100 ft3 (skip) 2,83 m3 Norge
tonelada væske 8,7 - 11,1 hl Spania, Portugal
tsjarka = 1/6 boutylka (vin) 1,23 dl Russland
tsjetvert = 8 tsjetverik 2,1 hl Russland
tsjetverik = 8 garnets 26,2 l Russland
tun = 252 gallons (væske) 11,45 hl Storbrit.
tun = 2 pipes = 252 Winch. gallons (gl) 9,54 hl England
tunna = 32 kappar (tørre varer) 1,466 hl Sverige
tunna = 48 kannor (væske) 1,256 hl Sverige
tønne = 144 potter = 4,5 ft3 (korntønne) 1,39 hl Norge, Danmark
tønne = 136 potter (smør, sild, fetevarer) 1,31 hl Norge, Danmark
tønne = 120 potter (fisk, tjære) 1,16 hl Norge
tønne = 176 potter (salt) 1,70 hl Norge
tønne = 8 ft3 (malm) 2,47 hl Norge
urna = 1/2 amfora 12,7 l Roma
vat (vin) 9,31 hl Amsterdam
vat (brennevin) 2,25 hl Amsterdam
vat (nå) 1,00 hl Nederland
vedro ... 12,3 l Russland
viertel = 7 1/2 potter 7,23 l Norge
viertel = 8 potter 7,73 l Danmark
viertel = 1/4 scheffel 10–15 l Tyskland, Sveits
wey = 40 bushels 14,55 hl Storbr.
Wispel ... 13,9 hl Preussen
Wispel ... 24,9 hl Sachsen
åm = 1/6 foder = 4 anker (væske) 1,57 hl Sverige
åtting = 1/8 tønne = 17 potter (fisk, smør, væske) 16,4 l Norge, Danmark
åtting = 1/8 tunna = 6 kannor  15,7 l Sverige
åttingkar, otting = 1/8 skjeppe = 2 1/4 potter (korn) 2,17 l Sverige
åttingkar = 2 potter (væske) 1,87 l Sverige

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.