Den internasjonalt anerkjente målenheten for volum er kubikkmeter, som er avledet av grunnenheten meter i SI-systemet. De aller fleste land har nå offisielt erstattet sitt eldre enhetssystem med enheter basert på SI-systemet. Likevel er eldre og utgåtte enheter fremdeles i bruk, og dessuten er de gjerne å finne i litteraturen. Selv om enhetene ikke lenger er legale, tar det tid å venne seg av med å bruke tradisjonelle enheter som har vært i bruk gjennom generasjoner.

Tabellen nedfor gir en oversikt over volumenheter som nå ikke lenger skal brukes offisielt. Enhetsverdien er omregnet til kubikkmeter (m³), eventuelt med prefikset desi (dm³) eller milli (mm³). Der det er mest naturlig brukes alternativt enheten liter (l), hektoliter (hl), desiliter (dl) eller milliliter (ml). Liter er ikke en SI-enhet, men den er mye brukt og også godkjent for bruk sammen med SI-enheter.

Flere av de oppgitte tallverdiene er forbundet med usikkerhet. Det skyldes at mange av de eldre enhetene har en upresis definisjon, som dessuten kan ha endret seg gjennom historien, og som også har variert fra land til land.

Mange av enhetene er omtalt i egne artikler.

Enhet (symbol) Bruksområde Størrelse Uttrykt i SI-enheter Land/distrikt
aam = 4 anker 1,45–1,6 hl Tyskland, Nederland, Norge
alma, almud væske ... 5,2 l Tyrkia
almud (a) olje og vin ... 16 l Portugal, Brasil
almuda (a) ... 7,5–24 l Latin-Amerika
almude tørre varer = ¹/₁₂ fanega 4,6 l Spania
ame væske = 4 anker = 40 kanner 1,45 hl Norge
amfora ... 39 l Hellas
amfora ... 25,5 l Roma
anker ... 34–40 l Tyskland, Baltikum
anker honning, olje, vin = 10 Winch. wine gallons 37,87 l England
ardeb tørre varer ... 4–280 l Egypt
arroba væske ... 10–16 l Spania, Latin-Amerika
arroba vin ... 16,1 l Spania
arroba olje ... 12,6 l Spania
artaba ... 66 l Assyria, Arabia
artaba ... 39 l Egypt
ask = 4 boller 10,8 l Norge
azumbre væske ... 2 l Spania
barile olje og vin ... 57,5 l Roma
barile ellers ... 58,3 l Roma
barile ... 34,4 l Sicilia
barile ... 41,7 l Firenze
barile ... 64,4 l Venezia
barrel (bbl) tørre varer, øl = 36 gallons 1,637 hl Storbritannia
barrel sild = 32 gallons 1,455 hl Storbritannia
barrel tjære = 26,5 gallons 1,205 hl Storbritannia
barrel mineralolje = 42 US gallons = 1 fat 1,5898 hl USA
barrel andre væsker = 31,5 US gallons 1,192 hl USA
barrel tørre varer = 26 ¼ US gallons 1,156 hl USA
barril vin ... 3,013 hl Portugal
barrique vin ... 2,28 hl Frankrike
bat væske = 0,1 kor 37 l Babylonia, Israel
boccale ... 0,7–2 l Italia
boisseau tørre varer ... 13,01 l Frankrike
boisseau tørre varer ... 15 l Belgia
bolle = 4 juster 2,7 l Norge
botscha = 40 vedro 4,92 hl Russland
boutylka vin ... 7,7 dl Russland
bozzo olje ... 2,63 l Italia
bozzo vin ... 2,68 l Italia
brenta vin ... 37,5–75 l Italia, Sveits
registertonn skip = 100 ft³ 2,83 m³ Skipsfart
bucket, dry tørre varer = 4 gallons 18,18 l Storbritannia
bushel tørre varer = 8 gallons 36,37 l Storbritannia
bushel ... 35,24 USA
butt væske = 126 gallons 5,728 hl Storbritannia
bygdetønne ... 100–200 l Norge
cabot = 10 pots 19,75 l Jersey
candy tørre varer ... 254–900 l Sør-Asia
cantaro væske ... 16,1 l Spania
cavan, caban ... 75 l Filippinene
chaldron tørre varer = 32 bushels 11,63 hl Storbritannia
chaldron tørre varer = 36 bushels 12, 69 hl USA
chaldron kull = 36 coal bushels 13,1 hl Storbritannia
chenica ... 1,36 l Iran
chopine vin = ½ flaske 4,65 dl Frankrike
chupa ... 0,375 l Filippinene
copa vin = ¹⁄128 arroba 1,26 dl Spania
corba = 2 stajo 78–81 l Italia
cord ved = 128 ft³ 3,62 m³ Storbritannia
cran sild = 37 ½ gallons 1,70 hl Storbritannia
cran ferskfisk = 45 gallons 2,04 hl Storbritannia
cuartilla tørre varer = ¼ fanega 13,9 l Spania
cuartilla vin = ¼ arroba 4 l Spania
cuō = 0,1 sháo 1 ml Kina
cup = ¹⁄₂₀ gallon 2,27 dl Storbritannia
cup = ¹/₁₆ gallon 2,37 dl USA
dàn = 100 shēng 100 l Kina
daribah ... 16 hl Egypt
drachm, fluid væske = ⅛ ounce 3,5515 ml Storbritannia
dram, fluid væske = ⅛ ounce 3,6967 ml USA
drittel = ⅓ tønne 43,75 l Norge
dǒu ... 10,35 l Kina (før 1930)
dǒu = 10 shēng 10 l Kina
efa tørre varer = 1 bat 37 l Babylonia, Israel
eimer («spann») 29 l Tyskland, Hamburg
fanega ... 55,5 l Spania
fanega ... 1-2 hl Latin-Amerika
Fass tørre varer ... ca. 50 l Tyskland
Fass væske, før ... 1,5–8 hl Tyskland
Fass ... 1 hl Tyskland
fat væske = 2 piper = 8 tønner = 960 potter 9,26 hl Norge
fat mineralolje = 1 barrel =42 US gallons 1,590 hl Norge
favn vedmål, før = 6 fot × 6 fot × 1 alen 2,22 m³ Norge
favn vedmål, nå = 2 m × 2 m × 0,6 m 2,4 m³ (1,66 m³ fast vedmasse) Norge
firkin øl = ¼ barrel = 9 gallons 40,91 l Storbritannia
firkin = 9 gallons 34,07 l USA
fjerding tørre varer = ¼ tønne = 2 skjepper = 36 potter 34,74 l Norge
fjärding = ¼ tønne = 12 kannor 31,40 l Sverige
fjerdingkar = ¼ skjeppe = 4,5 potter 4,34 l Norge
fjordunkar = ¹/₃₂ korntønne 4,3 l Norge
foder væske = 6 åmer = 6 fat 9,42 hl Sverige
foglietta vin ... ca. 0,3 l Italia
frasco ... 2,4 l Argentina
Fuder vin ... 8,2 hl Preussen
Fuder ... 17,6 hl Würtemberg
gallon, imp. = 277,420 inch³ = 1,200 95 gallon, US 4,546 090 l Storbritannia
gallon, US = 231 inch³ = 0,832 674 imp. gallon 3,785 412 l USA
gallon, wine gallon = 0,8331 imp. gallon = 1,0005 US gallon 3,7873 l England
ganta = 8 chupa 3 l Filippinene
garnets = ¹⁄₆₄ tsjetvert 3,28 l Russland
= 0,1 shēng 100 ml Kina
gill = ¼ pint = 5 ounces (fluid) 142,1 ml Storbritannia
gill = 4 ounces (fluid) 118,3 ml USA
... 1,8 dl Japan
halvkanne = 1 pott 0,965 l Norge
hogshead øl og vin = 63 gallons 2,86 hl Storbritannia
hogshead ... 2,38 hl USA
homer = 10 efa 370 l Israel
hu ... 51,77 l Kina (før 1930)
Immi ... 1,5 l Sveits
jungfru væske = ¹/₃₂ kanne = 1 ort 81,8 ml Sverige
juste = ¼ bolle 0,675 l Norge
kab væske = ¹/₃ hin 2 l Babylonia, Israel
kan («kanne») 1,4–2 l Nederland
kanne = 2 potter 1,930 l Norge
kanne = 2 stop 2,617 l Sverige
kanne ... 1–2 l Tyskland
kanne ... 2,5 l Baltikum
kapicha tørre varer ... 2,63 l Iran
kappe, kappa tørre varer = ¹⁄₁₆ spann = ⁷⁄₄ kanne 4,58 l Sverige, Finland
kappa (metrisk) 5 l Finland
kard ... 10 l Marokko
keddah = ½ malouah 2,06 l Egypt
keg (ikke standardisert) ca. 50 l Europa, USA
keila = 2 rob 16,5 l Egypt (tørre varer)
kilderkin væske = 18 (16) gallons = ½ barrel 81,83 l Storbritannia
kileh ... ca. 40 l Tyrkia
kjerald = 20 ask 216 l Norge
koilon ... 33,17 l Hellas
koku skip = 10 ft³ 0,283 m³ Japan
koku = 10 to 180,4 l Japan
kommerselest trelast = 160 ft³ 4,939 m³ Norge
kommerselest kull = 64 ft³ 1,975 m³ Norge
kommerselest skip = 2,08 netto reg. tonn 5,89 m³ Norge
kop korn = ¹/₃₂ schepel 8,7 dl Amsterdam
kor tørre varer = 10 efa 37 l Babylonia, Israel
korntønne = 4 fjerdinger = 144 potter 1,39 hl Norge, Danmark
korntønne (toppmål) 1,60 hl Norge
krusjka flytende varer = ¹/₁₀ vedro 1,23 l Russland
kubikkfot (ft3) ... 30,882 dm³ Norge
kubikkfot (ft3) ... 28,317 dm³ Storbritannia, USA
kvarter væske = ¼ stop = 4 ort 3,27 hl Sverige
kvarter, kvartel = fjerding = ¼ korntønne 34,7 l Norge, Danmark
lakter ved = 24 ft³ = 1 favn 2,23 m³ Norge
last tørre varer = 80 bushels 29,1 hl Storbritannia
last ... 30,0 hl Nederland
laup smør = ⅛ smørtønne 16,2 l Norge
lest korn = 12 tønner 16,5 hl Norge
lest kull, salt = 18 tønner 25,02 hl Norge
lest malm = 16 tønner 39,52 hl Norge
lìfāng mǐ ... 1 m3 Kina
load tørre varer = 320 gallons 14,55 hl Storbritannia
load tømmer = 50 ft³ 1,416 m³ Storbritannia
maatje ... 1 dl Nederland
malouah = 2 keddah 4,12 l Egypt
maris = 4 medimnos 2,2 l Hellas
Maß ... 0,5 l Tyskland
medimnos ... 5,4 dl Hellas
metretres ... 40 l Hellas
Metze ... 3,44 l Preussen
Metze ... 37,1 l Bayern
Muth ... 61,5 l Østerrike
minim = ¹/₄₈₀ ounce (fluid) =1760 dram (fluid) 59,19 mm³ Storbritannia
minim ... 61,61 mm³ USA
mæle korn = ⅙ såld 16,2 l Norge
mål fløte = ⅛ pott 1,2 dl Norge
måletonn, shipping ton = 40t³ 1,133 m³ Skipsfart
nogging væske = ¼ pint 1,42 dl Storbritannia
notting = ¹⁄₂₄ korntønne 5,8 l Norge
octavillo væske = ⅛ azumbre 2,6 dl Spania
oitavo = ⅛ alqueiere 1,73 l Portugal
oka væske ... 1,41 l Jugoslavia
oka, oke væske ... 1,28 l Tyrkia, Bulgaria
oksehode vin, brennevin = 6 anker = 240 pottter 2,32 hl Norge
oksehode = 90 kannor 2,36 hl Sverige
oksehode ... 2,33 hl Nederland
oksehode ... 2–2,5 hl Russland, Tyskland
ort = 1 pel = ¼ pott 2,41 dl Norge
ort = 1 jungfru = ¹/₃₂ kanna 3,27 dl Sverige
ounce, fluid = ¹/₁₆₀ gallon = ⅕ gill 28,41 ml Storbritannia
ounce = ¹⁄128 gallons = ¼ gill 29,57 ml USA
pajak = 2 tsjetveriks 52,3 l Russland
peck tørre varer = 2 gallons 9,09 l Storbritannia
peck = ¼ bushel 8,81 l USA
pel væske = ¼ pott 2,41 dl Norge
perch = 24,75 ft³ 0,7 m³ England, USA
Petrograd standard skipsfart = 165 ft³ (skåret last) 4,67 m³
Petrograd standard skipsfart = 120 ft³ (rundlast) 3,4 m³
Pfiff = ¹/₈ Mass 1,75 dl Østerrike
pijp portvin ... 530 l Nederland
pin = ⅛ barrel 20,5 l England
pint = ⅛ gallon 5,68 dl Storbritannia
pint ... 4,73 dl USA
pinte ... 9,31 dl Frankrike
pipa olje, vin = 26 almuda 4,35 hl Spania, Portugal
pipa ... 5,02 hl Brasil
pipa = 4 tunnar 4,71 hl Sverige
pipe vin = 2 oksehoder = 12 anker 4,63 hl Norge
pipe vin = 1 butt = 2 hogsheads = 105 gallons 4,77 hl Storbritannia
pipe portvin = 114 gallons 5,18 hl Storbritannia
pipe madeira = 92 gallons 4,18 hl Storbritannia
poisson = ⅛ pinte 1,16 dl Frankrike
pot = 2 pinte 1,86 l Frankrike
pott væske = ½ kanne 9,65 dl Norge, Danmark
pottle tørre varer = ½ gallon 2,273 l Storbritannia
puncheon øl, vin = 70 gallons 3,18 hl Storbritannia
puncheon brennevin = 100–120 gallons 5–5,5 hl Storbritannia
pægl væske = ¼ pott 2,41 dl Danmark
quart væske = ¼ gallon 1,137 l Storbritannia
quart ... 9,46 dl USA
quart tørre varer = ¹/₃₂ bushel 1,101 l USA
quarter = ¼ chaldron = 8 imp. bushels = 64 gallons 2,91 hl Storbritannia
quartern tørre varer = ½ gallon = 4 pints 2,27 l Storbritannia
quarten væske = ¼ pint 1,42 dl Storbritannia
quarto = ¹/₁₆ fanga 3,46 l Portugal
quatro ... 73,6 l Roma
rob = 4 keddah 8,25 l Egypt
roquille = ¹/₃₂ pinte 29,1 ml Frankrike
runlet honning, olje, vin = 18 Queen Anne's gallon 68,1 l England
sack tørre varer = 4 bushels 1,45 hl Storbritannia
sack = 3 bushels 1, 06 hl USA
sack korn ... 1,5–3,5 hl Tyskland
Scheffel ... 30–300 l Tyskland
schepel ... 10 l Nederland
Schoppen væske (væske) 2,5–5 dl Tyskland, Sveits
Schoppen (fra 1872, tørre varer og væske) ... 5 dl Tyskland
Seidel øl = ½ Kanne 5,3 dl Bayern
Seidel korn = ¼ Maas 3,6 dl Østerrike, Böhmen
setting, settung = ¼ fjerding (oppr. ⅙ fjerding) = 9 potter 8,7 l Norge
shaku = 0,01 sho 18,04 ml Japan
sháo = 0,01 shēng 10 ml Kina
shēng ... 1,035 l Kina (før 1930)
shēng = 0,1 dǒu 1 l Kina
sho = 0,1 to = 100 shaku 1,804 l Japan
skjeppe = ⅛ tønne = 18 potter 17,38 l Norge, Danmark
skrull = ¼ setting 3,0375 l Norge, Østfold
spann = ¹/₃–¼ laup 4–6 l Norge
spann tørre varer = ½ tønne = 16 kappor 73,3 l Sverige
stampekjerne redskapsmål ... 20 l Norge
standard planker = 165 ft³ 4,67 m³ Storbritannia, USA
stère ... 1 m3 Metersystemet
stoof = ⅙ vedro 1,54 l Russland
stop = ½ kanna 1,31 l Sverige
storfavn ved, før 1875 = 6 ft × 6 ft × 9 ft 10,03 m³ Norge
storfavn ved, nå = 2 m × 2 m × 3 m 12 m³ Norge
strike tørre varer = 2 bushels 72,7 l Storbritannia
støp væske = 4 potter 3,86 l Norge
syli ved = favn ca. 4 m³ Finland
såld = 6 mæler 97,2 l Norge
tierce honning, olje, vin = ⅓ pipe = 42 Winch. w. gallons 1,59 hl Storbritannia
to = 10 sho = 0,1 koku 18,04 l Japan
ton, shipping = 42 ft³ 1,19 m³ Storbritannia
ton, shipping = 40 ft³ 1,13 m³ USA
tonn, register- skip = 100 ft³ 2,83 m³ Norge
tonelada væske ... 8,7–11,1 hl Spania, Portugal
tsjarka vin = ⅙ boutylka 1,23 dl Russland
tsjetvert = 8 tsjetverik 2,1 hl Russland
tsjetverik = 8 garnets 26,2 l Russland
tun væske = 252 gallons 11,45 hl Storbritannia
tun = 2 pipes = 252 Winch. gallons (gl) 9,54 hl England
tunna tørre varer = 32 kappar 1,466 hl Sverige
tunna væske = 48 kannor 1,256 hl Sverige
tønne = 144 potter = 4,5 ft³ (korntønne) 1,39 hl Norge, Danmark
tønne smør, sild, fetevarer = 136 potter 1,31 hl Norge, Danmark
tønne fisk, tjære = 120 potter 1,16 hl Norge
tønne salt = 176 potter 1,70 hl Norge
tønne malm = 8 ft³ 2,47 hl Norge
urna = ½ amfora 12,7 l Roma
vat vin, før ... 9,31 hl Amsterdam
vat brennevin, før ... 2,25 hl Amsterdam
vat ... 1,00 hl Nederland
vedro ... 12,3 l Russland
viertel = 7 ½ potter 7,23 l Norge
viertel = 8 potter 7,73 l Danmark
viertel = ¼ scheffel 10–15 l Tyskland, Sveits
wey = 40 bushels 14,55 hl Storbritannia
Wispel ... 13,9 hl Preussen
Wispel ... 24,9 hl Sachsen
åm væske = ⅙ foder = 4 ankare 1,57 hl Sverige
åtting fisk, smør, væske = ¹/₈ tønne = 17 potter 16,4 l Norge, Danmark
åtting = ⅛ tunna = 6 kannor 15,7 l Sverige
åttingkar korn = ⅛ skjeppe = 2 ¼ potter 2,17 l Norge
åttingkar væske = 2 potter 1,87 l Sverige

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg