Eldre og fremmede volumenheter

Den internasjonalt anerkjente målenheten for volum er kubikkmeter, som er avledet av grunnenheten meter i SI-systemet. De aller fleste land har nå offisielt erstattet sitt eldre enhetssystem med enheter basert på SI-systemet. Likevel er eldre og utgåtte enheter fremdeles i bruk, og dessuten er de gjerne å finne i litteraturen. Selv om enhetene ikke lenger er legale, tar det tid å venne seg av med å bruke tradisjonelle enheter som har vært i bruk gjennom generasjoner.

Tabellen nedfor gir en oversikt over volumenheter som nå ikke lenger skal brukes offisielt. Enhetsverdien er omregnet til kubikkmeter (m³), eventuelt med prefikset desi (dm³) eller milli (mm³). Der det er mest naturlig brukes alternativt enheten liter (l), hektoliter (hl), desiliter (dl) eller milliliter (ml). Liter er ikke en SI-enhet, men den er mye brukt og også godkjent for bruk sammen med SI-enheter.

Flere av de oppgitte tallverdiene er forbundet med usikkerhet. Det skyldes at mange av de eldre enhetene har en upresis definisjon, som dessuten kan ha endret seg gjennom historien, og som også har variert fra land til land.

Mange av enhetene er omtalt i egne artikler.

Enhet (symbol) Størrelse Uttrykt i SI-enheter Land/fagområde
aam = 4 anker (væske) 1,45–1,6 hl Tyskland, Nederland, Norge
alma, almud (væske) 5,2 l Tyrkia
almud(a) (olje og vin) 16 l Portugal, Brasil
almuda (a) ... 7,5 – 24 l Latin-Amerika
almude = 1/12 fanega (tørre varer) 4,6 l Spania
ame = 4 anker = 40 kanner (væske) 1,45 hl Norge
amfora ... 39 l Hellas
amfora ... 25,5 l Roma
anker 34-40 l ... Tyskland, Baltikum
anker = 10 Winch. wine gallons (honning, olje, vin) 37,87 l England
ardeb (tørre varer) 4–280 l Egypt
arroba (væske) 10–16 l Spania, Latin-Amerika
arroba (vin) 16,1 l Spania
arroba (olje) 12,6 l Spania
artaba ... 66 l Assyria, Arabia
artaba ... 39 l Egypt
azumbre (væske) 2 l Spania
barile (olje og vin) 57,5 l Roma
barile (ellers) 58,3 l Roma
barile ... 34,4 l Sicilia
barile ... 41,7 l Firenze
barile ... 64,4 l Venezia
barrel (bbl) = 36 gallons (tørre varer,øl) 1,637 hl Storbrit.
barrel = 32 gallons (sild) 1,455 hl Storbrit.
barrel = 26,5 gallons (tjære) 1,205 hl Storbrit.
barrel = 42 US gallons = 1 fat (mineralolje) 1,5898 hl USA
barrel = 31,5 US gallons (andre væsker) 1,192 hl USA
barrel = 26 ¼ US gallons (tørre varer) 1,156 hl USA
barril vin 3,013 hl Portugal
barrique vin 2,28 hl Frankrike
bat = 0,1 kor (væske) 37 l Babylonia, Israel
boccale ... 0,7-2 l Italia
boisseau (tørre varer) 13,01 l Frankrike
boisseau (tørre varer) 15 l Belgia
botscha = 40 vedro 4,92 hl Russland
boutylka (vin) 7,7 dl Russland
bozzo (olje) 2,63 l Italia
bozzo (vin) 2,68 l Italia
brenta (vin) 37,5–75 l Italia, Sveits
registertonn = 100 ft³ (skip) 2,83 m³ Skipsfart
bucket, dry = 4 gallons (tørre varer) 18,18 l Storbrit.
bushel = 8 gallons (tørre varer) 36,37 l Storbrit.
bushel ... 35,24 USA
butt = 126 gallons (væske) 5,728 hl Storbrit.
cabot = 10 pots 19,75 l Jersey
cantaro (væsker) 16,1 l Spania
chaldron = 32 bushels (tørre varer) 11,63 hl Storbrit.
chaldron = 36 bushels (tørre varer) 12, 69 hl USA
chaldron = 36 coal bushels (kull) 13,1 hl Storbrit.
chenica ... 1,36 l Iran
chopine = 1/2 flaske (vin) 4,65 dl Frankrike
copa = 1/128 arroba (vin) 1,26 dl Spania
cord = 128 ft³ (ved) 3,62 m³ Storbrit.
cran = 37 ½ gallons (sild) 1,70 hl Storbrit.
cran = 45 gallons (ferskfisk) 2,04 hl Storbrit.
cuartilla = ¼ fanega (tørre varer) 13,9 l Spania
cuartilla = ¼ arroba (vin) 4 l Spania
cuō = 0,1 sháo 1 ml Kina
cup = 1/20 gallon 2,27 dl Storbrit.
cup = 1/16 gallon 2,37 dl USA
dàn = 100 shēng 100 l Kina
daribah ... 16 hl Egypt
drachm, fluid = 1/8 ounce (væske) 3,5515 ml Storbrit.
dram, fluid = 1/8 ounce (væske) 3,6967 ml USA
dǒu ... 10,35 l Kina (før 1930)
dǒu = 10 shēng 10 l Kina
efa = 1 bat (tørre varer) 37 l Babylonia, Israel
fanega ... 55,5 l Spania
fanega ... 1-2 hl Latin-Amerika
Fass (tørre varer) ca. 50 l Tyskland
Fass (væske, før) 1,5–8 hl Tyskland
Fass (nå) 1 hl Tyskland
fat = 2 piper = 8 tønner = 960 potter (væske) 9,26 hl Norge
fat = 1 barrel =42 US gallons (mineralolje) 1,590 hl Norge
favn = 6 fot × 6 fot × 1 alen (vedmål, gml.) 2,22 m³ Norge
favn = 2 m × 2 m × 0,6 m (vedmål, nå) 2,4 m³ (1,66 m³ fast vedmasse) Norge
firkin = 1/4 barrel = 9 gallons (øl) 40,91 l Storbrit.
firkin = 9 gallons 34,07 l USA.
fjerding = 1/4 tønne = 2 skjepper = 36 potter (tørre varer) 34,74 l Norge
fjärding = 1/4 tønne = 12 kannor 31,40 l Sverige
fjerdingkar = 1/4 skjeppe = 4,5 potter 4,34 l Norge
foder = 6 åmer = 6 fat (væske) 9,42 hl Sverige
frasco ... 2,4 l Argentina
Fuder (vin) 8,2 hl Preussen
Fuder ... 17,6 hl Würtemberg
gallon, imp. = 277,420 inch³ = 1,200 95 gallon, US 4,546 090 l Storbrit.
gallon, US = 231 inch³ = 0,832 674 imp. gallon 3,785 412 l USA
Winch. wine = 0,8331 imp. gallon = 1,0005 US gallon 3,7873 l England
garnets = 1/64 tsjetvert 3,28 l Russland
= 0,1 shēng 100 ml Kina
gill = 1/4 pint = 5 ounces (fluid) 142,1 ml Storbrit.
gill = 4 ounces (fluid) 118,3 ml USA
... 1,8 dl Japan
hogshead = 63 gallons (øl og vin) 2,86 hl Storbrit.
hoghead ... 2,38 hl USA
hu ... 51,77 l Kina (før 1930)
Immi ... 1,5 l Sveits
jungfru = 1/32 kanne = 1 ort (væsker) 81,8 ml Sverige
kab = 1/3 hin (væske) 2 l Babylonia, Israel
kanne = 2 potter 1,930 l Norge
kanne = 2 stop 2,617 l Sverige
kanne ... 1–2 l Tyskland
kanne ... 2,5 l Baltikum
kapicha tørre varer 2,63 l Iran
kappe = 1/16 spann = 7/4 kanne (tørre varer) 4,58 l Sverige, Finland
keddah = 1/2 malouah 2,1 l Egypt
kilderkin = 18 (16) gallons = 1/2 barrel (væske) 81,83 l Storbrit.
kileh ... ca. 40 l Tyrkia
koilon ... 33,17 l Hellas
koku = 10 ft³ (skip) 0,283 m³ Japan
koku = 10 to 180,4 l Japan
kommerselest = 160 ft³ (trelast) 4,939 m³ Norge
kommerselest = 64 ft³ (kull) 1,975 m³ Norge
kommerselest = 2,08 netto reg. tonn (skip) 5,89 m³ Norge
kop = 1/32 schepel (korn) 8,7 dl Amsterdam
kor = 10 efa (tørre varer) 37 l Babylonia, Israel
korntønne = 4 fjerdinger = 144 potter 1,39 hl Norge, Danmark
korntønne toppmål 1,60 hl Norge
krusjka = 1/10 vedro (flytende varer) 1,23 l Russland
kubikkfot (ft3) ... 30,882 dm³ Norge
kubikkfot (ft3) ... 28,317 dm³ Storbrit. USA
kvarter = 1/4 stop = 4 ort (væsker) 3,27 hl Sverige
kvarter, kvartel = fjerding = 1/4 korntønne 34,7 l Norge, Danmark
lakter = 24 ft³ = 1 favn (ved) 2,23 m³ Norge
last = 80 bushels (tørre varer) 29,1 hl Storbr.
last ... 30,0 hl Nederland
laup = 1/8 smørtønne (smør) 16,2 l Norge
lest = 12 tønner (korn) 16,5 hl Norge
lest = 18 tønner (kull, salt) 25,02 hl Norge
lest = 16 tønner (malm) 39,52 hl Norge
lìfāng mǐ ... 1 m3 Kina
load = 320 gallons (tørre varer) 14,55 hl Storbrit.
load = 50 ft³ (tømmer) 1,416 m³ Storbrit.
maatje ... 1 dl Nederland
malouah = 2 keddah 4,12 l Egypt
maris = 4 medimnos 2,2 l Hellas
Maß ... 0,5 l Tyskland
medimnos ... 5,4 dl Hellas
metretres ... 40 l Hellas
Metze ... 3,44 l Preussen
Metze ... 37,1 l Bayern
Muth ... 61,5 l Østerrike
minim = 1/480 ounce (fluid) =1760 dram (fluid) 59,19 mm³ Storbr.
minim ... 61,61 mm³ USA
mæle = 1/6 såld (korn) 16,2 l Norge
mål = 1/8 pott (fløte) 1,2 dl Norge
måletonn, shipping ton = 40 ft³ 1,133 m³ Skipsfart
nogging = 1/4 pint (væske) 1,42 dl Storbrit.
notting = 1/24 korntønne 5,8 l Norge
octavillo = 1/8 azumbre (væske) 2,6 dl Spania
oitavo = 1/8 alqueiere 1,73 l Portugal
oka (væske) 1,41 l Jugoslavia
oka, oke (væske) 1,28 l Tyrkia, Bulgaria
oksehode = 6 anker = 240 pottter (vin, brennevin) 2,32 hl Norge
oksehode = 90 kannor 2,36 hl Sverige
oksehode ... 2,33 hl Nedrland
oksehode ... 2 – 2,5 hl Russland, Tyskland
ort = 1 pel = 1/4 pott 2,41 dl Norge
ort = 1 jungfru = 1/32 kanna 3,27 dl Sverige
ounce, fluid = 1/160 gallon = 1/5 gill 28,41 ml Storbrit.
ounce = 1/128 gallons = 1/4 gill 29,57 ml USA
pajak = 2 tsjetveriks 52,3 l Russland
peck = 2 gallons (tørre varer) 9,09 l Storbrit.
peck = 1/4 bushel 8,81 l USA
pel, pægl = 1/4 pott (væske) 2,41 dl Norge, Danmark
Petrograd standard = 165 ft³ (skåret last) 4,67 m³ skipsfart
Petrograd standard = 120 ft³ (rundlast) 3,4 m³ skipsfart
Pfiff = 1/8 Mass 1,75 dl Østerrike
pijp (portvin) 530 l Nederland
pin = 1/8 barrel 20,5 l England
pint = 1/8 gallon 5,68 dl Storbrit.
pint ... 4,73 dl USA
pinte ... 9,31 dl Frankrike
pipa = 26 almuda (olje, vin) 4,35 hl Spania, Portugal
pipa ... 5,02 hl Brasil
pipa = 4 tunnar 4,71 hl Sverige
pipe = 2 oksehoder = 12 anker (vin) 4,63 hl Norge
pipe = 1 butt = 2 hogsheads = 105 gallons (vin) 4,77 hl Storbrit.
pipe = 114 gallons (portvin) 5,18 hl Storbrit.
pipe = 92 gallons (madeira) 4,18 hl Storbrit.
poisson = 1/8 pinte 1,16 dl Frankrike
pot = 2 pinte 1,86 l Frankrike
pott = 1/2 kanne (væske) 9,65 dl Norge, Danmark
pottle = 1/2 gallon (tørre varer) 2,273 l Storbrit.
puncheon = 70 gallons (øl, vin) 3,18 hl Storbrit.
puncheon = 100–120 gallons (brennevin) 5–5,5 hl Storbrit.
quart = 1/4 gallon (væske) 1,137 l Storbrit.
quart ... 9,46 dl USA
quart = 1/32 bushel (tørre varer) 1,101 l USA
quarter = 1/4 chaldron = 8 imp. bushels = 64 gallons 2,91 hl Storbrit.
quartern = 1/2 gallon = 4 pints (tørre varer) 2,27 l Storbrit.
quarten = 1/4 pint (væske) 1,42 dl Storbrit.
quarto = 1/16 fanga 3,46 l Portugal
quatro ... 73,6 l Roma
roquille = 1/32 pinte 29,1 ml Frankrike
runlet = 18 Queen Anne's gallon (honning, olje, vin) 68,1 l England
sack = 4 bushels (tørre varer) 1,45 hl Storbrit.
sack = 3 bushels 1, 06 hl USA
sack (korn) 1,5–3,5 hl Tyskland
Scheffel ... 30 – 300 l Tyskland
schepel ... 10 l Nederland
Schoppen (væske) 2,5–5 dl Tyskland, Sveits
Schoppen (fra 1872, tørre varer og væske) 5 dl Tyskland
Seidel = 1/2 Kanne (øl) 5,3 dl Bayern
Seidel = 1/4 Maas (korn) 3,6 dl Østerrike, Böhmen
setting, settung = 1/4 fjerding (oppr. 1/6 fjerding) = 9 potter 8,7 l Norge
shaku = 0,01 sho 18,04 ml Japan
sháo = 0,01 shēng 10 ml Kina
shēng ... 1,035 l Kina (før 1930)
shēng = 0,1 dǒu 1 l Kina
sho = 0,1 to = 100 shaku 1,804 l Japan
skjeppe = 1/8 tønne = 18 potter 17,38 l Norge, Danmark
spann = 1/3–1/4 laup 4–6 l Norge
spann = 1/2 tønne = 16 kappor (tørre varer) 73,3 l Sverige
standard = 165 ft³ (planker) 4,67 m³ Storbr., USA
stère ... 1 m3 Metersystemet
stoof = 1/6 vedro 1,54 l Russland
stop = 1/2 kanna 1,31 l Sverige
storfavn = 6 ft × 6 ft × 9 ft (ved, før 1875) 10,03 m³ Norge
storfavn = 2 m × 2 m × 3 m (nå) 12 m³ Norge
strike = 2 bushels (tørre varer) 72,7 l Storbrit.
støp = 4 potter (væske) 3,86 l Norge
såld = 6 mæler 97,2 l Norge
tierce = 1/3 pipe = 42 Winch. w. gallons (honning, olje, vin) 1,59 hl Storbrit.
to = 10 sho = 0,1 koku 18,04 l Japan
ton, shipping = 42 ft³ 1,19 m³ Storbrit.
ton, shipping = 40 ft³ 1,13 m³ USA
tonn, register- = 100 ft³ (skip) 2,83 m³ Norge
tonelada væske 8,7 – 11,1 hl Spania, Portugal
tsjarka = 1/6 boutylka (vin) 1,23 dl Russland
tsjetvert = 8 tsjetverik 2,1 hl Russland
tsjetverik = 8 garnets 26,2 l Russland
tun = 252 gallons (væske) 11,45 hl Storbrit.
tun = 2 pipes = 252 Winch. gallons (gl) 9,54 hl England
tunna = 32 kappar (tørre varer) 1,466 hl Sverige
tunna = 48 kannor (væske) 1,256 hl Sverige
tønne = 144 potter = 4,5 ft³ (korntønne) 1,39 hl Norge, Danmark
tønne = 136 potter (smør, sild, fetevarer) 1,31 hl Norge, Danmark
tønne = 120 potter (fisk, tjære) 1,16 hl Norge
tønne = 176 potter (salt) 1,70 hl Norge
tønne = 8 ft³ (malm) 2,47 hl Norge
urna = 1/2 amfora 12,7 l Roma
vat (vin) 9,31 hl Amsterdam
vat (brennevin) 2,25 hl Amsterdam
vat (nå) 1,00 hl Nederland
vedro ... 12,3 l Russland
viertel = 7 1/2 potter 7,23 l Norge
viertel = 8 potter 7,73 l Danmark
viertel = 1/4 scheffel 10–15 l Tyskland, Sveits
wey = 40 bushels 14,55 hl Storbr.
Wispel ... 13,9 hl Preussen
Wispel ... 24,9 hl Sachsen
åm = 1/6 foder = 4 anker (væske) 1,57 hl Sverige
åtting = 1/8 tønne = 17 potter (fisk, smør, væske) 16,4 l Norge, Danmark
åtting = 1/8 tunna = 6 kannor 15,7 l Sverige
åttingkar = 1/8 skjeppe = 2 1/4 potter (korn) 2,17 l Norge
åttingkar = 2 potter (væske) 1,87 l Sverige

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg