Petrograd standard, tidligere volummål for trelast = 165 engelske kubikkfot = 4,673 m3 skåret eller høvlet last, 120 kubikkfot = 3,4 m3 rundlast. Trelast måles nå i kubikkmeter.