Eldre og fremmede masse- og vektenheter

Kilogram er nå den internasjonalt anerkjente enheten for masse. Bildet viser den norske kilogramnormalen hos Justervesenet på Kjeller. Den er laget av en platina-iridium-legering og oppbevares under to glasslokk for å beskytte mot støv.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Den internasjonalt anerkjente enheten for masse er kilogram, som er valgt som en av grunnenhetene i SI-systemet. De aller fleste land har nå offisielt erstattet sitt eldre enhetssystem med enheter basert på SI-systemet. Likevel er eldre og utgåtte enheter fremdeles i bruk, om ikke annet er slike enheter å finne i litteraturen. Det viser seg at selv om enhetene ikke lenger er legale, tar det tid å venne seg av med å bruke tradisjonelle enheter som har vært i bruk gjennom generasjoner.

Tabellen nedfor gir en oversikt over masse- og vektenheter som nå ikke lenger skal brukes offisielt. Enhetsverdien er omregnet til kilogram (kg), gram (g) eller milligram (mg), men flere av tallverdiene er forbundet med usikkerhet. Det skyldes at mange av de eldre enhetene har en upresis definisjon, som dessuten kan ha endret seg gjennom historien, og som også har variert fra land til land. Flere av enhetene er omtalt i egne artikler.

Eldre masse- og vektenheter

Enhet (symbol)

Størrelse Uttrykt i SI-enheter Land
adarme = ¹/₁₆ onza (mynt, edelmetaller) 1,80 g Spania, Mexico
amat = 2 pikuls (pikols) 123 g Indonesia
arratel = 1 libra 459 g Portugal
arroba ... 11,5 kg Spania, Mexico
arroba ... 14,7 kg Portugal, Brasil
artal, rotl ... 500 g Marokko
as = 1 libra 327,5 g Roma
assay ton ... 32,67 g Storbritannia
assay ton ... 29,17 g USA
bahar ... 200–400 kg Midtøsten
baht = ¹/₈₀ chang 15 g Thailand
balle bomull 170–225 kg Tailand
barleycorn = 1 grain 65 mg Storbritannia, USA
barrel = 376 lb (sement) 170,6 kg USA
barrel = 256 lb (såpe) 116,1 kg Storbritannia
barrel = 224 lb (smør) 101,6 kg Storbritannia
barrel = 200 lb (kjøtt, flesk, fisk) 90,72 kg USA
barrel = 196 lb (hvetemel) 88,91 kg USA
barrel = 120 lb (poteter, stearinlys, pottaske) 54,43 kg Storbritannia
barrel = 112 lb (krutt, rosiner) 50,80 kg Storbritannia
barrel = 30 lb (ansjoser) 13,61 kg Storbritannia
behar stor (krydder) 276,8 kg Java
behar liten (krydder) 184,5 kg Java
behar ... 204 kg Arabia
beka ... 13 g Egypt
beka = ½ shekel 5,7 g Israel
bismerpund = 12 pund = 24 merker 5,997 kg Norge, Danmark
bushel vektmål knyttet til kornsort 14,5–27,2 kg USA
candy ... 254 kg India, Bombay (Mumbai)
catty = 1 jin 61 g Hong Kong
cental (long cwt) = 100 lb 50,8 kg Storbritannia
cental (short cwt) = 100 lb 45,36 kg USA
centner = 100 pund 46–56 kg Danmark, Tyskland, Sveits
chaldron = 24 cwt (kull) 1 219 kg England
chaldron = 30 cwt (kull) 1 524 kg Canada
chittack, chattak = ¹/₁₆ ser 58,3 g India
dàn = 100 jīn 50 kg Kina
dawulla ... 100 kg Etiopia
deben ... 93 g Egypt
denaro = ¹/₂₄ uncia 1,13 g Roma
dirham ... 3,205 g Midtøsten
dirham = ¹/₄₀₀ oka 3,088 g Egypt
dirham ... 3,01 g India
djerib ... 44 mg Tyrkia
drakme = 6 obol 4,3 g Hellas
dram (dr) = ¹/₁₆ ounce (dr. av.) 1,772 g Storbritannia, USA
dram (dr) = dram ap, dram t = ⅛ ounce apothec. eller troy 3,888 g Storbritannia, USA,
dramm, dramme, drachma ... 3,2 g Middelhavslandene
faggot = 120 pounds 54,431 kg England
farasala = 10 maund (mound) = 240 kyat 40,4 kg Oman
fasilah = 35 pund 15,9 kg Tanzania
fēn = 0,001 jīn 500 mg Kina
firkin = 56 lb (smør) 25,4 kg Storbritannia, USA
firkin = 64 lb (såpe) 29,0 kg Storbritannia, USA
fjerding = ¼ skippund 46,2925 kg Norge, Østlandet
frasoulla (avhengig av handelsvare) 17 kg Etipoia
fun = 0,1 momme = 10 rin 375 mg Japan
funt = 32 lot 409,5 g Russland
funt ... 405,5 g Polen
gamma = 1 mikrogram 1 μg
gōngjīn = 2 jin 1 kg Kina
grain = ¹/₇₀₀₀ lb = ¹/₅₇₆₀ pound troy 64,799 mg Storbritannia, USA
gramma = ¹/₂₄ uncia 1,455 g Hellas
gran = ¹/₁₆ æs = ¹/₂₅₆ ort (handelsvekt) 3,80 mg Norge
gran (myntvekt) 3,57 mg Norge
gran (medisinalvekt) 62,1 mg Norge
gran = ¼ karat = ¹/₉₆ mark gull/mark (finhet, gull) 10,4 0/00 Norge, Danmark
gran = ¹/₁₆ lodd = ¹/₉₆ mark sølv/mark (finhet, sølv) 10,4 0/00 Norge, Danmark
grano ... 49 mg Roma
grão ... 50 mg Portugal
grein ... 65 mg Nederland
gren = ¹/₁₂ karat = ¹/₂₈₈ mark gull/mark (finhet, gull) 3,7 0/00 Norge, Danmark
gren = ¹/₁₈ lodd = ¹/₂₈₈ mark sølv/mark (finhet,sølv) 3,7 0/00 Norge, Danmark
heml = 200 okas 250 kg Egypt
hiyak-kin ... 60,1 kg Japan
hiyaku-me = 100 momme 375 g Japan
hundredweight, long (long cwt) = 112 lb 50,8 kg Storbritannia
hundredweight, short (short cwt) = 100 lb 45,4 kg USA
hyl = 1 kp·s²·m⁻² 9,80665 kg Det tekniske enhetssystem
jīn = 16 liǎng 597 g Kina (før 1930)
jīn ... 500 g Kina
kan, kwan = 10 hyaku-me = 6,25 kin 3,75 kg Japan, Korea
kan, kwan ... 605 g Hong Kong
kantar = 100 arratel eller libra 45 kg Sudan, Egypt
kantar ... 56 kg Kypros, Hellas
kantar ... 80 kg Malta
kantar ... 34 kg Roma
kantar = 36 oke 44,9 kg Tyrkia
karat (eldre) (edelstener) 205,3 mg England, London
karat ... 197,2 mg Firenze
karat ... 205,7 mg Nederland, Amsterdam
karat = 100 point (standardisert, 1913) 200 mg Internasjonalt
karat = ¹/₂₄ mark = 4 gran = 12 gren gull/mark (finhet, gull) 41,7 0/00 Norge, Danmark
keel = 21,2 tons (kull) 21,5 tonn England
keg = 100 lb 45,4 kg USA
kerat (gml.) 200 mg Tyrkia
kin = 160 momme 600 g Japan
kiyas ... 168,3 g Oman
kommerselest = 5 200 pund 2 600 kg Norge, Danmark
kommerselest = 4 000 pund (trelast) 2 000 kg Norge
kommerselest (etter 1824) 2 955 kg Sverige
kommerselest = 5 400 lb 2 453 kg Sverige
kommerselest (etter 1863) 4 261 kg Sverige
korrel ... 100 g Nederland
koyan .... 2 420 kg Malaysia
kvint = ¹/₁₀₀ pund 5 g Danmark
kvintin = ¼ lodd = ¹/₁₂₈ pund (handel) 3,892 g Norge, Danmark
kvintin (edelmetall, medisin) 3,656 g Norge, Danmark, Sverige
kwan ... 3,75 kg Korea
kyat = 0,01 vis 16,33 g Myanmar
last = 1 700 lb (dun, lin) 771 kg Storbritannia
last = 2 400 lb (krutt) 1 088 kg Storbritannia
last = 3 900 lb (ull) 1 770 kg Storbritannia
laup = ca. 3 bismerpund (smør) 15,4 kg Norge
lest = 6 skippund (lin, hamp) 960 kg Norge
lest = 12 skippund (ull) 1 920 kg Norge
lest = 16 skippund (korn) 2 560 kg Norge
= ⅒ fēn 50 mg Kina
liǎng ... 37,3 g Kina (før 1930)
liǎng = 0,1 jīn 50 g Kina
libra = 1 as = 12 unciae 327,5 g Roma
libra = 16 onza 460 g Spania, Portugal, Latin-Amerika
libra = 12 unser (medisinal) 356,3 g Sverige
lispund = 16 pund 7,970 kg Norge, Danmark
lispund = 20 skålpund 8,502 kg Sverige
lispund = 15 pund 7,412 kg Nederland
lispund = 20 funt 8,190 kg Russland
livre = 16 once 489,5 g Frankrike
livre = 12 once (sølvmynt) 367,1 g Frankrike
lodd = ¹/₃₂ pund = 16 ort (handel, post og toll) 15,57 g Norge, Danmark
lodd = 6 gran = 18 gren (edelmetaller) 14,62 g Norge, Danmark, Sverige
lodd = ¹/₁₆ mark sølv /mark (finhet, sølv) 62,5 0/00 Norge, Danmark, Sverige
lot = ¹/₃₂ funt 12,8 g Russland
mace = 0,1 tael 3,78 g Kina
mark = 8 unser = ⅔ romersk libra (mynt, edelmetall, vikingtiden) 217 g Norge, Danmark, Sverige, England
mark = 8 øre = 24 ertoger (senmiddelalder) 214,3 g Norge
mark = kølnsk mark (fra 1550–1683, til 1875 for edelmetaller) 233,9 g Norge, Sverige, Danmark
mark = ½ pund (handel, 1683–1875 249,06 g Norge, Danmark
maund = 40 seer (ser) 37,3 kg India, Midtøsten
mina, mine = 50 shekel 570 g Israel, Syria
mina ... 353 g Fønikia
mina = 100 drakmer 431 g Hellas
mo = 0,1 rin = 0,001 momme 3,75 mg Japan
momme = 10 fun 3,75 g Japan
oka, oke = 400 dirham 1,2829 kg Tyrkia
once = ¹/₁₆ livre (før 1795) 30,6 g Frankrike
once = ¹/₃₂ kg (1812–40) 31,25 g Frankrike
onza = ¹/₁₆ libra 28,7 g Spania, Mexico
ort = ¹/₁₆ = 16 æs (handel) 0,973 g Norge, Danmark
ort (edelmetaller) 0,914 g Norge, Danmark
ounce = 437,5 grains (handelsvare) 29,35 g Storbritannia, USA
ounce = 480 grains (edelmetaller) 31,10 g Storbritannia, USA
pack = 240 lb (ull) 108,9 kg Storbritannia
pao, pav = ¼ seer 233,25 g Pakistan, India
pennyweight = ¹/₂₀ troy ounce 1,555 g Storbritannia, USA
Pfund = 16 Unze 467,7 g Preussen
Pfund (artilleripund) 505 g Nürnberg, Danmark
Pfund ... 560 g Østerrike
pikul ... 60 el. 60,5 kg Indonesia, Japan
point = 0,01 karat (edelstener) 2,00 mg Internasjonal
pound Tower = 12 ounces = 15 ore = 5400 grain 350 g England
pound troy = 12 ounce = 16 ore = 5760 grain (edelmetall) 373,24 g Storbritannia, USA
pound apoth = 1 pound troy = 12 ounce = 24 scruples 373,24 g Storbritannia, USA
pound mercantile = 2 mark = 16 ounces (handel) 466 g England
pound (avoirdupois) = 16 ounces = 16 drams = 7000 grain (handel) 453,59 g Storbritannia, USA
pud = 40 funt 16,38 kg Russland
pund, skålpund = ¹/₁₂ bismerpund = ⅙ lispund = 1/320 skippund 498,11 g Norge, Danmark (fra 1683)
pund = 2 merker = 32 lodd = 128 kvintin = 512 ort ... Norge, Danmark
pund = 8 192 æs = 131 072 gran (handelsvekt) 425,1 g Sverige
pund = 2 kølnske mark (edelmetaller) 467,7g Sverige
pund (medisinalpund) 356,8 g Norge, Danmark
quarter = ¼ long hundredweight = 25 lb 11,34 kg Storbritannia
quarter = ¼ short ton = 500 lb 226,8 kg USA
qián = 0,01 jīn 5 g Kina
quintal = 1 hundred-weight, 100 eller 112 lb 45,4 kg, 50,8 kg Storbritannia, USA
quintal (i meter-systemet) 100 kg Storbritannia, USA
quintal = 100 libra 46 kg Spania, Portugal, Latin-Amerika
quintal = 100 livre 48,9 kg Frankrike
quintin = ¹/₁₂₈ pund 3,32 g Sverige
rin = 0,1 fen = 10 mo 37,5 mg Japan
ringsmun = 2 ¼ mark 0,5787 kg Norge, Østlandet
rotal ... 507,5 g Marokko
rotoli = 0,36 oke 0,44928 kg Tyrkia
sack (mel) 127 kg England
sack (salt) 102 kg Canada
sack (ull) 165 kg England
saco ... 50 – 90 kg Latinamerika
scruple = ⅓ dram = 20 grain (apoth) 1,296 g Storbritannia, USA
seer, ser = 0,025 maund 933 g Iran, India
seer ... 12,7 kg India, Bombay (Mumbai), Madras (Chennai)
shekel = 2 beka 11,4 g Israel
shipload = 424 tons (kull) 431 tonn Storbritannia
skippund = 20 lispund = 320 pund 159,4 kg Norge, Danmark
skippund = 20 lispund = 400 skålpund 170 kg Sverige
skipslast = 16 ¼ skippund 2 590 kg Norge
skruppel = ⅓ drakme = 20 gran (medisinalvekt) 1,242 g Norge, Danmark
skålpund = 2 merker 498,112 g Norge (1824)
slug = 1 lbf · s² · ft⁻¹ 14,5939 FPS-systemet
spann = ½ våg = 36 merker (korn) 9 kg Norge
spann = 72 merker (smør) 15–16 kg Norge
sten = 32 skålpund 13,60 kg Sverige
stone = ½ quarter = 14 lb 6,35 kg Storbritannia
tael = 10 mace 37,8 g Kina (foreldet)
talent = 60 mine 26,1 kg Hellas, Aten
talent ... 35 kg Syria, Israel
tical, kyat = 0,01 vis 16,6 g Thailand
tola = ¹/₈₀ seer 11,7 g India
ton, long = 100 hundredweights (long) = 2 240 lb 1 016 kg Storbritannia, USA
ton, short = 100 hundredweights (short) = 2 000 lb 907,2 kg USA
tonelada = 2000 libra 920,2 kg Spania, Portugal
tveite = 9 merker 1,9 kg Norge, Vestlandet
uncia = 1/12 libra 27,3 g Roma
unse = ⅛ mark = 2 lodd (edelmetall) 29,23 g Norge, Sverige, Danmark
unse = ¹/₁₂ medisinalpund 29,8 g Norge, Danmark
vett (vette) = ¹/₂₄ skippund 6,179 kg Norge
vis = 100 kyat 1,63 kg Myanmar
våg = ⅛ skippund = 3 lispund 18,5 kg Norge, Østlandet
våg = 90 merker 22 kg Norge, Vestlandet
våg = 3 bismerpund = 36 pund (etter 1683) 17,9 kg Norge
wagon ... 10 000 kg Joguslavia
wey = 128 lb (ull) 58 kg England
wey = 256 lb eller 336 lb (smør, ost) 116 kg el. 152 kg England
Wispel (nå bare i børsspråk) 1000 kg Tyskland
æs = 16 gran 60,8 mg Norge
åtting (smør nettovekt) 14 kg Danmark

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Harald Horten

Hei!
Siden 1 lispund = 16 pund og skålpund er det samme som pund, må 1 skippund bli lik 320 skålpund - og ikke 400 skålpund!

svarte Knut Hofstad

1 skippund = 400 skålpund, gjelder for Sverige. 1 skippund = 320 pund (skålpund) gjelder for Danmark/Norge, slik det fremgår av tabellen.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg