Eidskog er en kommune i Innlandet fylke, den sørligste av fylkets kommuner. Den grenser i sørøst til Värmland i Sverige, i sørvest til Akershus fylke og i nord til Sør-Odal og Kongsvinger. Midt gjennom kommunen renner Vrangselva mot sør inn i Sverige. I Sverige heter den Vrångsälven. Hele artikkelen

Ny artikkel