Eidskog

Eidskog er en kommune i Hedmark fylke, den sørligste av fylkets kommuner. Den grenser i sørøst til Värmland i Sverige, i sørvest til Akershus og i nord til Sør-Odal og Kongsvinger. Midt gjennom kommunen renner Vrangselva mot sør inn i Sverige. I Sverige heter den Vrångsälven.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 4 artikler:

M

  1. Magnor