Hydro, varemerke for produkter fra Norsk Hydro eller tilknyttede selskaper; brukes også som del av navn på datterselskaper/forretningsområder.