Skotterud gård på Eidskog er kjent fra krigen i 1814. Da de svenske troppene under generalmajor Gahn hadde måttet trekke seg tilbake etter oberstløytnant Krebs' angrep 5. august ved Matrand, ble de på veien til Skotterud gård angrepet av en annen avdeling av Krebs' korps. Senere kom Krebs' hovedstyrke fra nord og en hard trefning fant sted. Det lyktes Gahn å slå seg gjennom med et tap på 335 mann, mens nordmennenes tap var 85 mann.