Birago Ismael Diop, senegalesisk forfatter og folklorist; utdannet veterinær. Han tilhørte den første generasjon franskspråklige afrikanske intellektuelle og forfattere som ville bruke den muntlige dikteriske tradisjon som grunnlag for en moderne afrikansk litteratur. Diop stod sentralt i négritude-bevegelsen, og må regnes som en hovedskikkelse innen franskspråklig afrikansk litteratur på 1900-tallet. Hans mest berømte bøker er tre samlinger av folkelige fortellinger som er lagt i munnen på en gammel historieforteller, griot, og innskrevet i en rammefortelling: Les Contes d'Amadou Koumba (1947), Les nouveaux Contes d'Amadou Koumba (1958) og Contes et lavanes (1963). Han utgav også diktsamlingen Leurres et lueurs (1960) og skuespillet L'Os de Mor Lam (1973; først oppført 1965); dessuten fem bind med memoarer som tok til med La Plume raboutée (1978) og ble avsluttet med Et les Yeux pour me dire (1989).