Bergsheia, høyeste fjell på Dyrøya i Dyrøy kommune, Troms, 563 moh. Bergsheia ligger på vestsiden av øya med bratt fall mot Tranøyfjorden i vest. Mot øst er terrenget lavere og noe mindre kupert.