Håkon Adelstein Mosling, norsk byggmester og arkitekt. Stod for oppføring av en rekke kirkebygg i Nord-Trøndelag og Nord-Norge, bl.a. Meløy kirke (1867), Brønnøy kirke (1870), Grong kirke (1874), Skjerstad kirke (1877) og Dyrøy kirke (1880). Stilmessig har kirkene en enkel nygotisk utforming.