Anne, kvinnenavn, gresk av hebr. khannah, 'nåde'. I Norge den vanligste varianten av Anna. Navnedag 26. juli.