Kvinnenamn er førenamn som blir brukte av jenter og kvinner. I norske namn er det særleg lydlege trekk som skil kvinnenamna frå mannsnamna. Dei mest brukte kvinnenamna i Noreg er Anne, Inger, Kari, Marit, Ingrid, Liv, Eva, Maria og Ida. I perioden 2012–2022 var Emma, Nora, Ella, Olivia og Sofie dei mest populære namna å gje til nyfødde jenter. Hele artikkelen

Ny artikkel