Kvinnenamn er førenamn som blir brukte av jenter og kvinner. I norske namn er det særleg lydlege trekk som skil kvinnenamna frå mannsnamna.. Hele artikkelen

Ny artikkel