Anna, kvinnenavn, gresk av hebraisk khannah, 'nåde'. Navnet på den hellige Anna, Jomfru Marias mor; døpenavn i Norge siden 1300-tallet. Navnet har vært meget populært i den kristne verden og finnes i en rekke varianter: Ane, Ann, Anne, Hanna; fra engelsk kommer: Annie, Nanny, Nancy, Nan, fra fransk: Nana, Anette, Ninon, fra spansk: Anita, og fra russisk: Anja, Nina. Navnedag 26. juli.