Tariffoppgjør er forhandlinger om revisjon av tariffavtaler. Disse forhandlingene kalles også lønnsoppgjør.En tariffavtale inngås av to parter: en fagforening/arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon (eller en arbeidsgiver). Tariffavtalene kan når som helst revideres dersom partene er enige. Det vanlige er imidlertid at de revideres etter en bestemt plan som følger utløpstiden for avtalene.I Norge gjennomføres vanligvis hovedoppgjør med reforhandling av tariffavtalene hvert partallsår. Hele artikkelen