Årslønnsvekst, betegnelse for den samlede lønnsveksten innenfor et område i løpet av et enkelt år. Begrepet omfatter overheng, såkalt sentrale lønnstillegg som er kommet til gjennom sentrale avtaler, samt lønnsglidning, det vil si lokale lønnstillegg og økonomiske virkninger av strukturendringer på virksomhetsnivå.