Tariffavtaledekning, betegnelse på hvor stor del av arbeidsmarkedet som er dekket eller bundet av tariffavtaler. Det mest vanlige er å regne tariffavtaledekningen ut fra antall lønnstakere. I offentlig sektor betraktes alle lønnstakere som dekket, mens i privat sektor er dekningen rundt 50 prosent. Dette gir en samlet dekning for alle lønnstakere på rundt 70 prosent. Tariffavtaledekningen i Norge er ikke spesielt høy i forhold til mange andre vestlige land. Dette har blant annet sammenheng med at mange land har ordninger for allmenngjøring av avtaler.