Mellomoppgjør, betegnelse på revisjon av tariffavtaler med gyldighetstid over flere år. I motsetning til hovedoppgjør, omfatter krav og tilbud som regel bare lønnsøkninger. I Norge har det vært vanlig siden midten av 1970-tallet å ha mellomoppgjør hvert oddetallsår.