Sluttvederlag, særskilt vederlag som utbetales arbeidstagere som mister sin arbeidsplass etter fylte 50 år, og hvor oppsigelsen ikke skyldes arbeidstagerens eget forhold, eller arbeidsforholdet opphører pga. sykdom eller svekket helse. Tariffavtale om sluttvederlag (sluttvederlagsordningen) gjelder siden 1966 mellom LO og NHO (tidl. NAF). Normalt må arbeidsforholdet ved bedriften ha vart i minst 10 år. Sluttvederlagets størrelse varierer etter arbeidstagerens alder og antall gjenstående år til oppnådd pensjonsalder.