Diettgodtgjørelse er det samme som kostgodtgjørelse.