Samordnet oppgjør, betegnelse på tariffrevisjon hvor mange tariffavtaler revideres samtidig. Betegnelsen er relevant for tariffavtaler som Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) med tilsluttede forbund har med private arbeidsgiverorganisasjoner. I samordnede oppgjør er det LO og YS som reforhandler tariffavtalene på vegne av forbundene, og resultatet er bindende for det enkelte forbund.