Disponibilitetslønn er lønn til offentlige tjenestepersoner som er tjenestefri og stilt til rådighet for vedkommende myndighet. Disponibilitetslønn kommer særlig på tale i utenrikstjenesten hvor en tjenesteperson, når tjenestens tarv krever det, kan stilles til rådighet for departementet med bibehold av den regulativlønn tjenestemannen oppebar under tjenesten i utlandet.