Ansiennitetstillegg er det samme som alderstillegg.