Grunnlønn er betegnelse for den lønn som er tillagt en stilling uten de forskjellige tillegg.