Normallønn, lønnssatser fastsatt i tariffavtale, der arbeidsgiver og arbeidstaker verken kan avtale lønn over eller under den fastsatte satsen. Jfr. minstelønn.