Kombinerte inntektsoppgjør, kombioppgjør, inntektsforhandlinger gjennomført i Norge 1976 og 1977 mellom staten, arbeidslivets organisasjoner og jordbruksorganisasjonene. Hensikten var å dempe prisstigningen ved å erstatte en del av inntektstilleggene med skattelettelser o.l.