Samarbeidsavtalen, betegnelse for del B i Hovedavtalen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge, som inneholder bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse.I målsettingen angir hovedorganisasjonene nødvendigheten av et godt og tillitsfullt forhold mellom bedrift og arbeidstagere. Siden 1966 (med senere revisjoner) fastsetter avtalen nærmere regler om bedriftsutvalg, felles bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg, avdelingsutvalg, konsernutvalg, informasjonsmøter og bedriftskonferanser, kompetanseutvikling m.m. Tilsvarende fins også i andre hovedavtaler i arbeidslivet.