Lokalforvaltningen i Norge omfatter alle oppgaver som blir ivaretatt av kommuner eller fylkeskommuner.Kommunene ivaretar blant annet grunnskolen, eldreomsorgen, primærhelsetjenesten (herunder fastlegeordningen) – samt en lang rekke tekniske oppgaver som renovasjon og avfallshåndtering, vannforsyning og kloakk, bygging og vedlikehold av lokale veier.For fylkeskommunene er den klart mest omfattende forvaltningsoppgaven knyttet til videregående utdanning, men fylkeskommunen har også ansvaret for voksenopplæringen. Hele artikkelen