Tettstedsnummer er i Norge en firesifret kode som tildeles et tettsted av Statistisk Sentralbyrå.