Frikommune, kommune eller fylkeskommune som er fritatt fra visse lover, forskrifter eller andre bestemmelser som ledd i forsøksvirksomhet. Ulike frikommuneforsøk var i virksomhet fra 1986 til den nye kommuneloven ble vedtatt 1992. Ordningen gjaldt fire fylkeskommuner og 20 primærkommuner. Et hovedmål med frikommuneforsøkene var å forbedre den offentlige tjenesteyting overfor innbyggerne og å få en best mulig resursutnyttelse i den kommunale eller fylkeskommunale virksomhet.