Forsyningsnemnder, ble i henhold til lov av 9. juli 1939 nedsatt i hver kommune for å ivareta kommunens forsyningsmessige interesser. Av beredskapsmessige hensyn er de siden ikke avviklet.