Konkurs er en rettslig ordning som brukes når en person eller et selskap ikke kan betale det denne skylder. Ved en konkurs mister den som skylder penger – skyldneren – retten til å bestemme over de eiendeler og verdier som kan beslaglegges av konkursboet. I stedet tar en bostyrer kontroll over verdiene og eventuelt det konkursrammede foretaket.Formålet med konkursbehandlingen er blant annet å sikre en kontrollert avvikling av virksomheten, og en rettferdig fordeling av verdiene mellom skyldnerens kreditorer.I 2019 ble det åpnet nærmere 5 000 konkurser i Norge.. Hele artikkelen