bostyre

Bostyre, styret i et konkursbo. Når kjennelse om åpning av konkurs i en skyldners bo er avsagt, skal tingretten straks oppnevne en bostyrer, som regel en advokat. Dersom konkursboets størrelse eller vanskelighetsgrad eller forholdene for øvrig tilsier det, kan tingretten samtidig, eller etter at spørsmålet er behandlet på første skiftesamling, bestemme at det skal oppnevnes et kreditorutvalg på fra ett til tre medlemmer, som fortrinnsvis utvelges blant fordringshaverne eller disses representanter. Etter krav fra flertallet av de ansatte i skyldnerens næringsvirksomhet, eller fra nærmere angitte lokale fagforeninger, skal tingretten dessuten oppnevne en representant for de ansatte som medlem av utvalget. Sammen med bostyreren utgjør utvalget bostyret.

Bostyreren skal ivareta fordringshavernes felles interesser; han leder avviklingen av boet og representerer dette utad. Er det oppnevnt et kreditorutvalg, skal han i spørsmål av vesentlig betydning så vidt mulig treffe sin beslutning i samråd med dette. Utvalget er bl.a. pålagt å føre tilsyn med bostyreren. Regler om konkursboets organer står i konkursloven av 8. juni 1984 §§ 83–88.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg