Gjeldssanering, avtalt eller rettslig fastsatt bortfall/reduksjon av gjeld. Inngår ofte som et element i en gjeldsordning, hvor privatpersoners gjeld som ikke er pantesikret blir sanert når skyldneren har betalt så mye som mulig av gjelden til kreditorene i en gjeldsordningsperiode, vanligvis på 5 år. For selskaper inngår gjeldssanering ofte som del av en underhånds- eller tvangsakkord.