Fordeling av midlene i et dødsbo, felleseie mellom ektefeller eller et konkursbo til kreditorer, arvinger, legatarer og ektefeller. Regler om utlodning er gitt i skifteloven av 21. feb. 1930 kap. 6 og i konkursloven av 8. juni 1984 kap. 15.