Bobestyrer, bestyrer av et konkursbo eller dødsbo som er under offentlig skiftebehandling. Se bostyre.