prioriterte fordringer

Prioriterte fordringer, (til prioritet), fordringer som i konkursboer og insolvente dødsboer skal dekkes etter massekrav og dermed likestilte krav, men før de øvrige (simple) fordringer. Reglene om dette står i dekningsloven av 8. juni 1984 kap. 9.

Faktaboks

Uttale
prioritˈerte fordringer

To klasser fordringer er prioritert. Første klasse omfatter krav på arbeidslønn og visse dermed likestilte fordringer (bl.a. fordring på pensjon og på underholdsbidrag), men fortrinnsrett gis bare for høyst 6 måneders lønn og for feriepenger for opptil 30 måneder. Forfallstiden for lønnskravet må ikke ligge mer enn 4 måneder foran konkursåpningsdagen eller dødsdagen (eller annen såkalt fristdag). Flere andre begrensninger av fortrinnsretten for lønnskrav er gjort, bl.a. når det gjelder lønn til arbeidstaker som er tillitsmann i eller daglig leder eller deleier av debitorbedriften. Annen klasse omfatter visse skattekrav, bl.a. krav på formues- og inntektsskatt og krav på merverdiavgift som er forfalt tidligst 6 måneder før fristdagen. Fordringer i klasse én dekkes før fordringer i klasse to; fordringer innen samme klasse er likestilt.

At krav på arbeidslønn o.l. bør prioriteres ut fra sosiale hensyn, er alminnelig godtatt. En rekke konkursboer er imidlertid så dårlig stilt at selv de prioriterte krav av første klasse blir uten dekning, eller dekkes bare med en mindre dividende. Av denne grunn har staten ved lov av 14. des. 1973 garantert betaling av arbeidslønn m.m. som ikke kan dekkes på grunn av arbeidsgiverens insolvens, for så vidt gjelder den del som ville være prioritert i hans konkurs, begrenset til en sum lik tre ganger folketrygdens grunnbeløp på fristdagen. Når staten dekker krav etter garantien, trer den inn i arbeidstakerens krav mot arbeidsgiveren og hans bo, og kan da også gjøre fortrinnsretten gjeldende.

Prioriteten for skattekrav har vært mer omstridt. Den begrunnes gjerne med en henvisning til skattekravenes betydning for den offentlige økonomi. På den annen side pekes det på at det offentlige har mange skattekrav å spre eventuelle insolvenstap på, og at kravene nå i realiteten blir dekket av de øvrige kreditorer. De prioriterte skattekrav er ofte så omfattende at de legger beslag på det som er i boet etter at arbeidslønn m.m. er dekket.

Etterprioriterte krav

Dekningsloven opererer også med en gruppe etterprioriterte krav, dvs. krav som først skal dekkes etter at de simple kreditorer har fått full betaling. Etterprioritert er bl.a. fordring på rente under konkursen og fordring på straffeskatt og tvangsmulkt. Etterprioritet kan også avtales, slik tilfellet f.eks. er for såkalt ansvarlig lånekapital.

Akkord

Prioriterte fordringer omfattes ikke av en tvangsakkord, og det er vanlig at de holdes utenfor en frivillig akkord; akkordskyldnere må altså dekke slike fordringer fullt ut.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg