Nam, i eldre dansk-norsk lovspråk utlegg som ledd i en gjeldsinndrivelse, jf. Christian 5s Norske Lov av 1687 første bok kap. 22. Ved rettergangsreformen av 1915 ble ordet tatt opp i sammensetninger som namsmann og namsrett. Utlegg som ledd i en gjeldsinndrivelse betegnes nå som namsutlegg.