Fortrinnsrett, prioritet, visse fordringshaveres rett til å få dekning i konkursboer og insolvente dødsboer før andre kreditorer, men etter de såkalte massekrav. Slik fortrinnsrett har bl.a. arbeidstakere for lønnskrav samt ektefelle og barn for bidragskrav og deretter stat og kommuner for krav på skatter og avgifter. Se prioriterte fordringer.