akkordforhandling

Akkordforhandling, forhandling mellom en skyldner som er kommet i økonomiske vanskeligheter, og hans kreditorer, om en akkord. Forhandlingen kan i første omgang gjelde en frivillig akkord; denne må vedtas av samtlige berørte fordringshavere. Forhandlingen kan foregå helt privat, f.eks. under ledelse av en advokat; den akkord som i tilfelle kommer i stand, omtales gjerne som en underhåndsakkord. Skyldneren kan også begjære åpnet en gjeldsforhandling etter reglene i konkursloven av 1984; forhandling om en frivillig akkord kan da foregå under beskyttelse av skifteretten, idet adgangen til å slå skyldneren konkurs eller til å ta utlegg i hans eiendeler blir stengt i et visst tidsrom (for konkurs normalt 3 måneder, for utlegg 6 måneder). Fører ikke forhandlingene om en frivillig akkord frem, kan skyldneren begjære åpnet en forhandling ved skifteretten om tvangsakkord. En slik akkord må i tilfelle vedtas av et kvalifisert flertall av fordringshaverne (regnet så vel etter hoder som etter fordringsbeløp): 3/5 ved akkorddividende på minst 50 %, 3/4ved dividende på under 50 %. Dividenden kan ikke settes lavere enn 25 %. En tvangsakkord kan sies å bli påtvunget mindretallet av fordringshaverne. For skyldneren er den alltid en frivillig sak. En forhandling om tvangsakkord kan også finne sted etter at skyldneren er gått konkurs; resulterer forhandlingene i tvangsakkord, innebærer det en avslutning av konkursen. I et insolvent dødsbo kan arvingene forhandle med avdødes kreditorer om en tvangsakkord forsåvidt arvegjelden angår; arvingene må i så fall påta seg et solidarisk ansvar for den akkord som måtte komme i stand.

En skyldner som søker akkord, må gi riktige og fullstendige opplysninger om sine formuesforhold. Hvis han ikke gjør det, kan akkorden bli ugyldig. Et annet hovedprinsipp er kravet om likebehandling av fordringshaverne; ugyldighet kan bli følgen hvor en eller flere av fordringshaverne underhånden blir tilsagt særlige fordeler. Prioriterte fordringer holdes normalt utenfor akkorden. Det kan også avtales at mindre fordringer (opp til et visst beløp) skal dekkes fullt ut. Regler om akkordforhandling finnes i lov om gjeldsforhandling og konkurs av 1984.

En reduksjon av privatpersoners gjeld kan også komme i stand gjennom en frivillig eller tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven av 1992.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg