I den tidligere tvangsfullbyrdelseslov (1915) ble avsetning brukt som betegnelse for tvangsmessig avsetning av midler til fordel for en kreditor som hadde fått dom for et pengekrav, men hvor dommen ikke var blitt rettskraftig (endelig). Den någjeldende tvangsfullbyrdelseslov av 26. juni 1992 bruker ikke begrepet avsetning, men gir i slike tilfeller adgang til utlegg. Dette utlegget kan det imidlertid ikke søkes dekning i ved tvangssalg eller på annen måte, før dommen er blitt rettskraftig.